Success stories

Příběhy klientů inovačních agentur v síti PLATINN.CZ. Zjistěte, čím si naši klienti prošli a jak spolupráci s námi vnímají.

Vše

Business development

Organisation

Finance

Cooperation

Blata, s.r.o.

Blata

„Naší silnou stránkou jsou zkušení pracovníci, moderní strojový park a certifikovaná výroba. Soustředíme se na diverzifikaci aktivit a provoz druhé směny přesného obrábění."

"Souhlasíme se všemi návrhy, které pro nás pan Václavík zpracoval. Provést tyto změny však nebude jednoduché, protože jiné procesy zatím mají prioritu. Řešíme nyní zavedení druhé směny a tzv. lean výroby. Shodli jsme se na mnoha věcech a ověřili jsme si, že některé problémy vnímáme správně. Panu Václavíkovi děkujeme, pomohl nám některé problémy správně uchopit a ukázal způsoby, jak je řešit."

IN-EKO Team s.r.o.

„Náš záměr je dostat se na špičku ve výrobě vodohospodářských zařízení nejvyšší kvality a tomu musíme přizpůsobit i administrativní procesy.“

"Pan inženýr Glogar má úžasné zkušenosti z oblasti výroby automotive, která je vysoce komplikovaná a pro nás jako strojírenskou firmu představuje možnost posunout se dál.

Velmi zajímavé poznatky budeme aplikovat u nás ve výrobě. Nově jsem se setkala s metodou řešení problému tzv. modelem 8D, kdy je propojen administrativní i výrobní proces, a to vede k zjištění nedostatku a zavedení nápravného opatření.

Pan Glogar přispěl k dořešení situace v organizaci struktury oddělení konstrukce. Formou osobních jednání a diskuzí s kolegy jsme vyřešili oblasti, které byly problematické. Na jeho doporučení jsme se více zaměřili na předpřípravu výroby a utvrdili jsme se, jak je důležité, aby pracovní tok přesně navazoval na výrobu. Ocenila jsem profesionální přístup a znalosti pana Glogara a také způsob jeho spolupráce. Dokázal nás upozornit na možná úskalí našich nápadů. Metoda slepých uliček Járy Cimrmana by pro nás byla zbytečně zdlouhavá a pan Glogar nám pomohl ušetřit čas."

Safiral s.r.o.

„Naší doménou jsou expresní výroba a komplexní služby v oblasti zakázkové elektroniky. Ujasnili jsme si, že rychlost a flexibilita jsou naší předností a můžeme na nich stavět naši konkurenční výhodu.“

„Víme, že oblast obchodu musí být jednoznačně dořešena, ale priority jsme měli v tuto chvíli jiné. Při stěhování firmy jsme řešili základní organizační záležitosti a některé personální změny. Bylo toho opravdu hodně.

Ve stejnou dobu jsem končil studia MBA a analýzu, kterou jsme společně s panem Fuksou vytvořili, jsem uvedl ve své závěrečné práci. Vše jsem konkretizoval s ohledem na naši firmu. Využil jsem zpracovanou marketingovou strategii, IT strategii a rovněž i optimalizaci procesů ve společnosti, včetně obchodních procesů. Řešil jsem, jakým způsobem oslovovat zákazníky, jak připravit nabídku, jak na ni reagovat a podobně. Naše setkání pro mě tedy byla přínosná i z tohoto hlediska.

Díky panu Fuksovi jsem měl zpětnou vazbu na plánovaná opatření. Uvědomil jsem si, že bude důležité soustředit se na naši současnou oblast obchodu a tu rozvíjet, namísto její diverzifikace, kterou jsem měl původně v úmyslu.“

KinaliSoft

KinaliSoft

"Máme silné know-how v oblasti vývoje softwaru pro řízení procesů v průmyslových odvětvích, specializujeme se na technologie počítačového vidění. Naše podnikání chceme posílit správně cílenou marketingovou strategií."

„Chtěl bych rozšířit působnost společnosti KinaliSoft v oblasti počítačového vidění. Pomocí programu JIC Platinn se nám podařilo připravit vhodnou obchodně-marketingovou strategii a využít dosavadní zkušenosti k oslovení nových segmentů trhu.

Díky programu Platinn jsem udělal velký pokrok v oblasti marketingových strategií. Dozvěděl jsem se, jaké přístupy je možné použít, jak připravit konkrétní nabídku, co je důležité a co je třeba vylepšit. Prošli jsme všechno krok za krokem a velmi jsem ocenil možnost dostat se k novým potenciálním zákazníkům. Není jednoduché oslovit velké firmy a díky panu Hamříkovi jsem tuto možnost získal. Účast v projektu splnila moje očekávání a byla mi ku prospěchu."

AJP-TECH

AJP-TECH

„Způsob časového řízení výrobních procesů dle Ganttova diagramu nám významně pomohl a ukázal na další nedostatky, které je potřeba v naší firmě řešit, aby mohla efektivně fungovat."

„Nechat si poradit od člověka z oboru, který ale ve firmě nepracuje a vidí její problémy zvenku, je velice důležité. Zavedení Ganttova diagramu velice pomohlo, jsme s výsledkem spokojeni. Spolupráce výroby s účetním systémem je k dopracování, jedna z nejdůležitějších věcí k vyřešení. Seriózní problémy nastávají ve fakturačním systému, který je neflexibilní a nekompatibilní s realitou ve výrobě a na skladu. Za velký přínos taky považuji uvědomení, že jako vlastník je potřeba být důsledný, hlídat a věnovat se firmě, chtít vyrobit výborné a kvalitní produkty, dát si záležet na detailech a být profesionální. Přínosy budeme schopni odhadnout až za rok a více, nastavení systému a zhodnocení efektivity trvá delší dobu."

Zlomek s.r.o.

Zlomek

„Velkým přínosem první fáze je procesní mapa, která nám pomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Výsledky spolupráce jsou díky přístupu experta rychle vidět. Jako externí poradce dokázal vidět nové možnosti a ve druhé fázi nám pomohl k rozhodnutí postavit v Hodoníně novou výrobní halu.“

„Naše firma nemá informační systém, který by vyhodnocoval ekonomické výsledky. Začali jsme se sběrem dat, která se musí z účetnictví vybrat a každý měsíc vyhodnocovat. Dále jsme zmapovali organizační strukturu a vytvořili kompetenční matici. Velkým přínosem je vytvoření nové pozice vývojového pracovníka, která nám ve firmě chyběla. Především však nyní máme firemní procesy lépe zmapované, jsme schopni vyhodnocovat dopady změn a budeme moci adekvátně reagovat na budoucí vývoj.

Díky spolupráci s expertem v další fázi programu jsme zjistili využití jednotlivých pracovišť a zaměstnanců, kteří ovšem stráví velkou část pracovní doby přesunem a přípravou materiálu. Došlo k rozhodnutí postavit novou halu, kde by byla sjednocena výroba zárubní a dveří. Chystáme se zavádět nový informační systém, který sjednotí tři oddělené systémy, které byly dříve využívány. Po výstavbě nové haly bychom rádi spolupracovali v rámci JIC PLATINN na tématu optimalizace výroby v nových prostorách. “

ATRIMA spol. s.r.o.

ATRIMA spol. s.r.o.

„Pan Fuksa nás nasměřoval na využívání obchodních kanálů, ve kterých máme největší úspěch a díky tomu můžeme dál expandovat a využívat svůj největší potenciál."

„Neuvědomovali jsme si správně jednotlivé role v rámci obchodního oddělení. Pan Fuksa rozdělil obchodníky na dva typy – aktivní obchodníky a pracovníky technické podpory. Toto rozdělení nás vnitřně osvobodilo od vysokých technických nároků na všechny obchodníky a ve své podstatě nám umožnilo vytvořit plán rozvoje obchodního oddělení. Pro ztotožnění pracovníků s novým organizačním modelem obchodního oddělení jsme s panem Fuksou připravili celodenní workshop. Ve vzájemné diskuzi se zaměstnanci sami rozdělili do jednotlivých rolí a pochopili zároveň silný tlak na týmové pojetí práce. Z tabulky rozdělení jednotlivých úkolů obchodního oddělení dále vyplynul požadavek na posílení technické podpory nabídek. Techniky nejsme schopni na trhu práce sehnat, musíme si je vychovat. Nyní aktivně hledáme nové konstruktéry a tvoříme strategii spolupráce se školami. Firma bude v budoucnu potřebovat pomoc s navázáním kontaktu se středními a vysokými školami, které produkují technicky i jazykově zdatné absolventy.

S panem Fuksou jsme provedli analýzu strategie obchodního oddělení. Poměrně překvapivé pro nás bylo zjištění, že nejvyšší potenciál máme v budování spolupráce s prodejními kanály v zahraničí.

Druhým pilířem spolupráce s panem Fuksou bylo doladění rozpočtů a principů stanovení ceny výrobků. Pan Fuksa nám poskytl ekonomické školení. Vzájemně jsme si odsouhlasili model cenotvorby.

Našimi výzvami do budoucna jsou jednoznačně lidské zdroje a zavedení nového informačního systému.“

Air Technology

„Zjistili jsme, jaký typ zaměstnanců potřebujeme pro obchodním oddělení, a získali jsme odvahu je obměnit. To pro nás bylo velkým posunem vpřed v řízení firmy. Rozhodující pro nás bylo také získání pilotního zákazníka pro produkt EnviMatic."

„Zaměřili jsme se nově na návratnost investice a finanční stránku, která je pro cílovou skupinu zajímavá. Zahájili jsme personální obměnu na obchodním oddělení, nyní konečně umíme cílit na lidi s dobrými obchodnickými dovednostmi. Pomocí designu obchodního procesu jsme sestavili maketu jednoduchého reportování o schůzkách a průběhu obchodních případů, abychom měřili práci obchodníků. Podařilo se nám nový produkt prodat, máme zakázku za několik milionů. Získali jsme tak významného pilotního zákazníka pro EnviMatic, díky referenci chceme získat další zakázky. Uvažujeme o růstu obchodního oddělení: 2 až 3 další obchodníci, technický support. Chtěli jsme analyzovat proces prodeje a to se zdařilo."

SODATSW

„Milan nám pomohl lépe porozumět tomu, jak zákazník myslí a co skutečně potřebuje. Již nyní naše produkty a služby nabízíme efektivněji. Díky lepšímu porozumění zákazníkům jsme přišli i s dalšími službami v oblasti bezpečnosti koncových stanic."

„Našli jsme nového člověka na pozici sales engineer a právě díky školení s expertem JIC jsme objevili jeho potenciál. Spustili jsme také databázi bezpečnostních incidentů, do které sbíráme data od zákazníků. Ukazuje nám to nové obchodní příležitosti, díky sběru dat dokážeme určit, proč a za jakých okolností incident vznikl a kdo ho má na svědomí. Rozhodl jsem se i pro změny v odměňování zaměstnanců s větším důrazem na výkon a pružné odměňování podle výsledků. Otestování nového druhu obchodu je momentálně naším nejbližším cílem – čekáme na výsledky a předpokládáme, že je poznáme v nejbližším čtvrtletí v růstu obratu či v množství nových slibných obchodních příležitostí."

Lifetech

„Expert přinesl novou kulturu do interní komunikace firmy azískal si důvěru všech klíčových zaměstnanců. Díky němu jsem po 17 letech zjistil, jaké změny v řízení firmy udělat."

„Technicky se řadíme na světě mezi 10 nejlepších firem v ozonizaci a UV. Měli bychom mít miliardové obraty, zatím se tomu ale ani neblížíme. Na expertovi oceňuji klid a chladnou hlavu i na tvrdých jednáních. Ukázal nám, nakolik musíme zapracovat na firemní kultuře, a to hlavně v jednání mezi lidmi. Díky programu PLATINN jsem po 17 letech zjistil, jakým směrem se ubírat. Musím více tlačit na výsledky, přiznat si chyby a intenzivněji lidi kontrolovat. Zapracovali jsme i na obchodu, nově se realizační tým schází denně, průběžně se informujeme o postupu a kontrolujeme plnění cílů. Zavedli jsme jednou za měsíc firemní snídaně, neformální setkání vedoucí ke stmelení kolektivu a otevřené diskuzi."

SAND TEAM

„Velkým přínosem programu byly diskuze s expertem, které nám ukázaly nový pohled na řízení obchodního oddělení."

„Přidanou hodnotu zapojení do programu vidím už dnes. Stěžejní práce s panem Pařilem spočívala v hledání nástrojů pro restrukturalizaci obchodního oddělení. Zjistili jsme, že jsme nevhodně přetěžovali zaměstnance. Také jsme vytvořili novou pozici v marketingu a zaměstnankyně, kterou jsme nabrali, má nyní na starosti definování obrazu navenek a přípravu materiálů pro obchodníky.Řada dalších změn bude mít dopad až v horizontu půl roku nebo roku."

Region

Region

„S koučem jsme byli naladění na jednu notu, nikdy předtím jsem si neuvědomoval, jaký přínos má odborný mentoring. Díky Milanu Pařilovi jsme vyčlenili další firmu a reorganizovali marketingové a obchodní oddělení."

„Fungujeme už přes dvacet let, ale v poslední době stagnujeme v internetovém prodeji. Cítím, že konkurence má náskok a že se musíme posunout technologicky i personálně. S Milanem Pařilem jsme restrukturalizovali oddělení obchodu, marketingu a financí. Vyčlenili jsme novou společnost se sídlem v Brně. Rovněž jsem zjistil, jak důležitá je personalistika a vymezení jednotlivých pozic a odpovědností. Nově jsme také zavedli motivační složku do mezd zaměstnanců. Díky diskuzi s panem Pařilem vím, že musím více věcí delegovat a mít čas na strategické řízení. Dva klíčové manažery jsem přesunul do nových kanceláří na INMEC do Brna, kde bude naše firma čerpat z „ekosystému" JIC, který je pro nás vzorem."

Popp

Popp

„Martin Dokoupil nám dodal odvahu udělat strategické rozhodnutí a úplně opustit výrobu bazénů. Ocenili to hlavně naši obchodní partneři v Německu, kam momentálně směřuje 90 procent výroby."

„Potřebovali jsme slyšet názor zkušeného člověka zvenku. Martin Dokoupil podpořil zásadní strategické rozhodnutí a to nám dodalo odvahu věnovat se jenom výrobě zastřešení. Opustili jsme tak velkou část našeho původního byznysu ve výrobě bazénů. Uspěli jsme díky tomu především v Německu, kde se nám otevřely další dveře pro spolupráci. Díky expertovi došlo i k významnému vylepšení našich majitelských vztahů, což pomůže postupně ozdravit celou firmu."

TrustPort

„S pomocí experta jsme vypracovali obchodní strategii pro uvedení našeho produktu na trhy ve Švýcarsku, Skandinávii a Velké Británii. Navíc jsme získali cenné kontakty na potenciální zahraniční klienty."

„Velkým přínosem spolupráce s panem Lešikarem bylo vytvoření obchodní strategie pro náš produkt. Přesně jsme si definovali, koho a jakým způsobem oslovit. Svědomitě jsme se na sjednané schůzky připravili, chtěli jsme dosáhnout co největšího úspěchu. Pan Lešikar byl přítomen na jednáních a otevřel nám cestu k blízkým obchodním vztahům. Výrazně nám také pomohl svou znalostí švýcarské kultury a prostředí. Švýcarsko je bankovní velmoc a právě banky ocení naši technologii nejvíce."

Project Controls

„S Kamilem Košťálem jsme provedli komplexní personální audit firmy. Personální problémy nám bránily v růstu, ale pan Košťál nám ukázal nezbytné kroky jak se s těmito problémy vypořádat."

„Pan Kamil Košťál mi potvrdil, že je nejvyšší čas převést rodinné řízení firmy na manažerské. Konzultovali jsme způsob, jak najímat nové zaměstnance. Okamžitě jsme učinili rozhodnutí o náboru klíčových manažerů a navázali jsme spolupráci s personálními agenturami. Intenzivně hledáme posily na vytipované manažerské pozice. Zabývali jsme se i nastavením vnitřních procesů, nově jsme definovali některé procesy, které bychom chtěli v co nejkratší době zavést."

Liko-s

„Mohli jsme rozšířit svůj sortiment i podklady k němu. Díky tomu poskytujeme mnohem komplexnější služby."

DMT Jelínek

„Celý život pracuji v jedné společnosti. Potřebovali jsme člověka, který má zkušenosti z jiných firem. JIC expert Kamil Košťál nám dal prostředky k dosažení našich cílů.“

"Pan Košťál má neocenitelné zkušenosti z praxe jiných firem, na kterých jsme založili změny i u nás. Získal jsem ucelený obraz o stavu společnosti. Měl jsem vypracované cíle, ale neznal jsem prostředky, jak jich dosáhnout. Náročnost se skrývá v detailech. Kamil Košťál je velmi pečlivý a systematický člověk, díky čemuž jsme mohli vypracovat harmonogram plnění našich cílů a zároveň vypracovat procesní mapu. Na základě personálního auditu jsme definovali nové pozice, ke kterým jsme vypracovali inzeráty. Chceme získat alespoň 5 nových zákazníků a rádi bychom spolupracovali na vývoji našeho produktu s VUT."

Geotest I

„Díky analýze pana Michálka jsme byli schopni určit, v jakém stavu se firma nachází a pomocí akční skupiny zapojit do tvorby strategie i naše zaměstnance.“

"Pan Michálek sestavil plošný dotazník pro všechny zaměstnance firmy, proběhly osobní pohovory a provedl výstupní analýzu – diagnózu firmy. Konstatovali jsme, že nesplňujeme všechny požadavky optimálního řízení společnosti. Navrhli jsme tak priority – zvýšení efektivity a zlepšení obchodních a marketingových schopností lidí. Zpracovali jsme akční plán, který směroval k vyřešení neshod. Pan Michálek zvládl komunikaci i s asertivními zaměstnanci. Proto jsme založili akční skupinu, která bude předkládat materiály k strategii. Je pro nás klíčové, aby se zaměstnanci ztotožňovali s novou firemní strategii."

Geotest II

„Díky Adéle Hradilové jsme získali partnera do konsorcia a úspěšně vypracovali projekt do Horizontu 2020. Oceňujeme především pomoc s nasměrováním projektu.“

"Náš projekt do Zambie a Etiopie je primárně určen na zvýšení zásob podzemní vody. Cílem je vytvořit komplexní projektové konsorcium pod naším vedením a přenést naši vlastní metodiku do jiného prostředí. Díky ní je možné z družicových a topografických podkladů odhadnout směr proudění podzemních toků a vyhledat potenciální zdroje vody. S africkými zeměmi už zkušenosti máme, působíme tam v rámci rozvojové spolupráce pod záštitou ČR, na úrovni konzultace nebo poskytnutí expertízy. Osvěta mezi obyvateli je důležitou částí naší práce. Projekty v Africe nám přináší možnost spolupracovat s mezinárodními partnery, zlepšovat naši metodiku a navrhovat řešení na míru tamním zemím."

Gina

"Během spolupráce s panem Lešikarem jsme dostali velice cenné rady, jak škálovat společnost, jak řídit globální expanzi a také jak vyhodnocovat případné nabídky investorů. Oceňujeme, že expert je schopen prezentovat důsledky opatření a otevřít nám tak oči."

"Na začátku jsme si stanovili 3 oblasti spolupráce. Řešili jsme revizi obchodní strategie, nastavení firemních procesů, včetně problematiky expanze a škálování společnosti doprovázené možným vstupem investora. V týmu jsme si rozdělili jednotlivé odpovědnosti, upevnili jsme strukturu firmy a vytvořili manažerské pozice. Ujasnili jsme si, že máme 3 základní oddělení: delivery, sales a vývoj. Nová organizační struktura je plně implementovaná, každý člen týmu má název pozice a vymezenou odpovědnost. Připravili jsme také globální vizi, se kterou se dá pracovat a slouží jako podklad pro potenciální investory. Výsledky našich diskuzí s expertem jsme pokaždé do 3 týdnů implementovali."

Keraservis

„Díky panu Stejskalovi jsme odhalili mezery v organizační struktuře společnosti. Pohled zvenku nám otevřel oči.“

"Body, které jsme si vytýčili, se ukázali širší, než jsme předpokládali. Děkuji panu Stejskalovi za podporu a zpětnou vazbu, za pohled zvenku. Díky jeho doporučení jsme kompletně překopali organizační strukturu. Zaměstnanci mají nově přesně vymezené kompetence, díky čemu jsou procesy ve firmě dobře nastavené. Změna organizační struktury poukázala na oblasti, které ve firmě nebyly pokryté. Uvědomujeme si, že organizovat 5 firem je náročné. Chceme být úspěšní a intenzivně se tomu věnujeme, proto zvažujeme i otázku vzniku středního managementu. Rok 2015 je pro naši firmu klíčový, především co se týče strategických změn a dalšího růstu."

Enantis

„Náš vstup do programu přišel v pravý čas, potřebovali jsme nastavit a ujasnit role členů týmu a model fungování firmy. Odborný pohled pana Hložánka byl velmi cenný.“

"Vstup do programu pro nás přisel ve správný čas, potřebovali jsme přenastavit procesy i s ohledem na zisk SME Instrumentu. Pohled zvenčí byl velmi cenný. Hlavní část koučování tvořila tvorba byznys plánu, s čímž jsme potřebovali odbornou pomoc. Rady pana Hložánka jsme ocenili i při přípravě na jednání s potenciálními klienty. Konzultovali jsme, jak by jednání mělo probíhat, na čem trvat a jak diskutovat cenotvorbu. Momentálně pracujeme na dokončování patentové přihlášky, propagačních materiálech a dohodách s distributory. Další generace produktu je připravena a budeme se ucházet o fázi II SME Instrumentu. Je to pro nás přelom ve firmě, peníze investujeme do dalšího vývoje a nových zaměstnanců."

Artin

„Pan Karpeta fungoval jako katalyzátor a významně urychlil řešení komunikačního problému mezi pobočkami společnosti.“

"Chtěli jsme otevřít téma vztahu mezi spolumajiteli. Struktura firmy je poměrně složitá, mimo základny v Brně máme 2 pobočky po dvou společnících. Cítili jsme, že komunikace není ideální a chtěli jsme to zlepšit. Zpětná vazba od pracovníků poboček nebyla pozitivní. Odlišný přístup spolumajitelů tkví v technickém zaměření brněnské pobočky a obchodní pobočkou v Praze. Po setkání s panem Karpetou jsme se dohodli na několika oblastech, kterým jsme se věnovali – podívat se na firmu jako celek a zjistit, jaké jsou možnosti jejího dalšího rozvoje, nastavit efektivnější komunikaci ve firmě mezi jednotlivými pobočkami a také zvážit, jak dále rozvíjet a budovat značku Artin."

Papírna Moudrý

„Spolupráci hodnotím pozitivně, sám jsem viděl mezery v práci obchodníků a chtěl jsem zlepšit systém jejich práce. Už nyní vidíme výsledky koučování na zvýšeném počtu reakcí zákazníků na rozeslané nabídky.“

"V průběhu spolupráce byl důraz kladen na stávající obchodní oddělení a jeho fungování. Zaměřili jsme se na prodejní proces, jeho profesionalizaci a systematizaci, která by pomohla udržet stávající zákazníky. Uskutečnilo se několik setkání s obchodním týmem a došlo k vytvoření základního CRM systému. Také jsme se s panem Dokoupilem věnovali tréninku obchodních zástupců. Po poradě s experty jsme se rozhodli nabrat nového pracovníka na obchodní oddělení. To se bohužel nepodařilo, ale teď již budu schopen si nového zaměstnance vybrat sám a vím, jak si jej otestovat a vyzkoušet. Obšírné proškolení obchodníků, pečlivěji nastavený systém a více zpětné vazby na jejich práci, to jsou témata pro další spolupráci v rámci případné druhé fáze programu."

Mautilus

„Díky programu jsme si potvrdili, že náš produkt můžeme uvést na trh. Během spolupráce s panem Karpetou jsme významně rozšířili stávající obchodní model.“

"Program JIC PLATINN jsme si vybrali pro odborné ohodnocení našeho nového produktu InnoTV. Chtěli jsme se ujistit, jestli expert nevidí problém v obchodním modelu a podnikatelském záměru. Pro uvedení produktu jsme se rozhodli pro obchodní model prostřednictvím partnerů – největších poskytovatelů online video platforem (OVP) na světě. Abychom se s produktem dostali do černých čísel, potřebovali jsme potenciálně 100 platících zákazníků – partneři dostali dotazníky a z feedbacku jsme se dozvěděli, že odhadovaná čísla jsou mnohem vyšší, až kolem 1000 zákazníků. Během konzultací jsme chtěli minimalizovat risk a ujistit se, že obchodní model bude fungovat. Cíle spolupráce byly překročeny. Našli jsme mnoho dalších monetizačních způsobů, a díky expertovi vlastně došlo k objevení nového obchodního modelu."

Best Business

„S expertem JICu jsem byl od samého začátku velmi spokojen. Pan Hamřík se do toho pustil s vysokým nasazením, několikrát naši firmu navštívil a osobně si promluvil se všemi odpovědnými pracovníky, aby zjistil, co opravdu firma potřebuje změnit. Získali jsme tak pohled zvenčí, což je asi nejdůležitější přínos, jaký v programu vidím.“

„Naším hlavním cílem při vstupu do programu byla implementace informačního systému, který by zlepšil interní fungování mezi jednotlivými odděleními firmy a také by pomohl zlepšit externí prodeje. Kromě toho jsme se s expertem pustili do rozvoje online prezentace firmy. Vstoupili jsme do digitálního světa, abychom využili jeho globální potenciál. Momentálně si musíme vybrat firmu na online marketing a strategii. Rádi bychom v tomhle ohledu využili kreativních voucherů JIC.“

Disk Multimedia

„Spolupráce s Martinem Dokoupilem mi pomohla posunout se výš a otevřela mi oči v interní komunikaci ve firmě. Uvědomil jsem si, na jaké procesy je potřeba se více zaměřit, a jak lépe vzájemně komunikovat, abychom se jako firma mohli posunout dál.“

„Hlavním tématem programu byla otázka vztahu dvou majitelů, kdy jsme nevěděli, jak ve vývoji firmy dále postupovat. Zde jsme udělali velký pokrok, dohodli jsme se, že si půjdeme každý vlastní cestou, protože máme v podstatě dvě firmy: DISK Multimedia, kde je podporován vývoj, a DISK Systems v Praze, která se zabývá videem a většími instalacemi. Díky tomu, že se nám podařilo vyřešit vlastnické otázky i vztahy mezi majitelem a manažerem našeho projektu Audified, je ve firmě cítit klid a v rámci komunikace, procesů a kultury se to projevuje.“

EC Logistics

„Milan Pařil přišel v pravou chvíli, protože naší firmě vzrostl za poslední roky obrat a nutně jsme potřebovali změnu struktury. Vznikla tak pozice manažera logistiky, kterému jsem mohl předat některé své kompetence.“

„S Expertem JIC jsme se zaměřili na nastavení efektivního systémů řízení v oblasti skladování a automatizace služeb a na vydefinování nové organizační struktury, rolí a odpovědností.

Bylo to trochu složitější, protože jsme museli zaměstnance přesvědčit, že marketing a obchod bude primárně na nich. Je to ta nejefektivnější cesta, protože oni znají naše klienty nejlépe, jen je potřeba jim přiblížit, jaké produkty a služby mohou nabízet. Nějaké kroky ve změně struktury jsme již provedli, nabrali jsme nového manažera logistiky a jeden člověk v rámci probíhaných změn odešel. Hlavní výzvou je teď otevřít zaměstnancům hlavy, aby víc komunikovali s klientem.“

Destila

„Ve spolupráci s expertem JIC se nám podařilo zefektivnit výrobu a zkrátit průměrnou dobu realizace zakázky. Díky tomu by naše firma měla ušetřit až 15 % celkových nákladů na výrobu; důležité bude, aby se nám navržená opatření podařila vhodně zavést.“

„Do programu PLATINN jsme šli s představou, že potřebujeme zkrátit dobu realizace zakázky. Díky expertu JIC jsme si ale uvědomili, že není možné odtrhávat výrobu od celkového chodu firmy a dostali jsme se tak až k personálním záležitostem. Prošli jsme celou řadu procesů od motivace lidí, stanovení norem, analýzy vytížení zaměstnance až po vztah managementu s jednotlivými týmy.

Řešili jsme modelově dva naše nejvyužívanější výrobky a ukázalo se, že při použití správného postupu se opravdu dokáže ušetřit čas, který jsme před tím nedokázali vymezit. Celý výrobní proces máme nyní rozfázovaný do detailu, což nám pomůže zefektivnit výrobu.“

Meduse Design

„Spolupráce nám velmi pomohla v definování směru, jakým by se měla firma ubírat, který byl předtím jen tušený. Zakotvili jsme majitelskou dohodu a ujasnili si některé interní procesy. Změnou prošel také náš přístup k zaměstnancům. Přestal jsem vystupovat pouze v roli majitele a vložil do nich více důvěry.“

„Díky expertovi JICu jsme si uvědomili, že firma stojí na lidech. Naši zaměstnanci byli dost přetížení, zaměřili jsme se proto na péči o ně a především zefektivnili komunikaci mezi odděleními a zreorganizovali systém pravidelných porad. Také jsme se snažili nabrat nové lidi, kteří by těm stávajícím ulehčili. Za nejpodstatnější přínos spolupráce s Martinem Dokoupilem považuji uvědomění toho, jakými projekty se nebudeme dále zabývat. Rádi bychom s JICem pokračovali i nadále, spolupráce nás velice posunula. Aktuálním tématem, kterým bychom se chtěli zabývat, je brandbuilding v globálním kontextu. Jsme firma se silným příběhem, tak bychom toho chtěli využít naplno.“

G.L. Electronic

„Na spolupráci se dvěma experty jsem velmi ocenil, že jsme mohli oba problémy, které jsme ve firmě řešili, rozdělit, a já jsem tak získal dva různé názory a postřehy. Společnými silami se nám podařilo nastavit směr pro vznikající management, který potřebujeme kvůli budoucímu růstu.“

„Program Platinn jsme absolvovali ve dvou rovinách se dvěma experty. Pan Hložánek nám pomáhal zlepšit interní chod firmy, protože se snažíme nějakým způsobem růst a do té doby jsem to řídil centrálně sám. Potřebovali jsme ve firmě vytvořit strukturu, tak aby zodpovědnost přešla na dva vytipované manažery, manažera výroby a manažera kvality. Řešili jsme proto otázku delegování a předávání pravomocí.

Druhá rovina pak spočívala v možné diversifikaci byznysu, neboť bychom chtěli své zaměření ze space přenést i na pozemní segment. Tento úkol jsme řešili s panem Očadlíkem, který s námi probíral možné způsoby a rizika této diverzifikace.“

Tierra Verde

„Ze stádia chaosu do začátku organizace. Díky programu JIC PLATINN se nám podařilo zmapovat aktuální stav firmy a nastavit nové procesy a pro efektivnější a systematičtější fungování.“

„Ve firmě jsme již dlouho věděli, že potřebujeme provést určité změny. Problém však byl, že jsme nevěděli, jak na to. Expert JIC nás systematicky provedl celým procesem, který bychom jinak sami řešili chaoticky. Chyběla nám jasná pravidla a systém, jak naši vizi uvést do praxe. Pomoc experta tak byla v tomto ohledu nedocenitelná, pomohl nám pevně problematiku uchopit a navést na správnou cestu.

Nyní potřebujeme experta na skladovou logistiku. Rádi bychom proto pokračovali ve spolupráci s JIC i nadále. Zajímá nás jak hardwarové řešení, tak především implementace do výroby.“

CDC Data

„Díky spolupráci s Milanem Pařilem jsme dali ve firmě řád věcem, které potřebovaly pevněji uchopit. Firma roste a je třeba ji formalizovat a přerozdělit, což bylo hlavním cílem naší účasti v programu.“

„V první fázi programu jsme provedli analýzu fungování obchodního týmu, definovali obchodní strategii, systematizovali řízení obchodního týmu a jeho fungování. Nastavili jsme procesy práce s novými klienty a v průběhu postupně naplnili všechny cíle, které jsme si na začátku stanovili. Složité bylo například přerozdělení zákazníků, kdy starší obchodníci měli menší klienty předat juniorům. Díky spolupráci s Milanem Pařilem se ale věci pohnuly a podařilo se nám změny obhájit i uvnitř firmy.

Do budoucna se chceme zaměřit na nový segment trhu, velké společnosti a větší zakázky. Chceme navýšit obrat a posunout CDC nevýznamnější firmy v oboru v rámci ČR. Nejde o prodej zboží, ale chceme se posunout hlavně v poskytování outsourcingových služeb.“

Intecon

„Již delší dobu jsem cítil, že potřebujeme zapracovat na interním chodu firmy a týmovém duchu. Díky práci paní Přidalové se nám podařilo nabrat správný směr. Došlo k podstatnému zlepšení firemní kultury a podařilo se nám vtáhnout do chystaných opatření klíčové zaměstnance. Změny se týkají nejen organizace výroby ale i celkové interní komunikace uvnitř společnosti.“

Safetica

„Díky výběru perfektního mentora jsme se dostali k know-how ze stejné branže. Zkušeností Lukáše Maňáska jsme využili k nastavení práce s nepřímým obchodem, což je pro nás dlouhodobá výzva a implementujeme ji kontinuálně. Výstupem naší účasti v JIC PLATINN je definovaná obchodní strategie pro rok 2017 a zároveň nastavení procesu, jak ji měnit a měřit.“

Flowmon Networks

„S expertem Miroslavem Mandelem jsme si vytyčili pět hlavních oblastí, kterým jsme se v rámci konzultací věnovali. Klíčovým tématem byla otázka expanze na asijský trh, kde vidíme pro náš produkt velký potenciál. Miroslav má s tamním trhem bohaté zkušenosti, které nám předal. Dotkli jsme se také organizačních změn uvnitř firmy, kde nyní vznikají čtyři oddělení zahraničního obchodu zaměřená na různé trhy.“

Purple Technology

"Byť jsme si to zpočátku nepřipouštěli, Markéta Kabátová nám pomohla pochopit komplexnost on-line marketingu. Zmapovali jsme cestu zákazníka od akvizice po retenci a významně jsme optimalizovali formu i náklady online marketingu. Definovali jsme strategii, ze které vyplynula potřeba pro dvě nové pozice marketingových manažerů. S Markétinou pomocí jsme již jednoho zkušeného manažera přijali.”

Bender Robotics

„Nemáme obchodní ani marketingové oddělení, jsme tým vývojářů, proto jsme potřebovali někoho, kdo by nám poskytl pohled z venku na fungování firmy v oblast, které sami nerozumíme. Poradit jsme potřebovali ohledně výroby našeho jediného sériového produktu – zda jej dále vyrábět, výrobu outsourcovat nebo úplně z portfolia firmy vypustit. Díky expertovi jsme se mohli dobře rozhodnout a získali jsme ujištění, že je náš plán smysluplný. Produkt nám pomáhá diverzifikovat příjmy a jsme připraveni na rostoucí výrobu.“

Productoo

„Díky spolupráci s expertem jsme odhalili úplně nová úskalí, kterým jsme se mohli v programu věnovat. Řešili jsme naprosto konkrétní věci. Máme teď něco v ruce, podle čeho se můžeme řídit a už se i řídíme.“

 

ZAKO Turčín

„Do koučovacího programu Platinn nás navedl náš hlavní a v podstatě jediný problém. Jak zvládnout generační obměnu, aby nepředstavovala riziko, ale naopak byla impulzem pro další rozvoj firmy. Jde o to, že my, co jsme začínali v garážích, jsme se tam, kde jsme teď, propracovali spíše na základě intuice, případně systémem pokus – omyl. A to je stav, v kterém se společnost nepředává úplně nejlépe..."

„Ve spolupráci s expertem jsme si na základě analýzy naformulovali prioritní osy pro změnu a na konkrétních opatřeních, spočívajících například v institucionalizaci našich zažitých postupů či intenzivnější vnitřní komunikaci, už pracujeme. Navíc spolupráce pro nás měla i další efekty, například v podobě provozních úspor."