Pravidla programu

Program PLATINN podporuje inovační výkonnost malých a středních firem. Charakterizuje ho spolupráce vedení firmy (typicky majitele), Key Account Manažera (KAM) a Experta. KAM zodpovídá za udržování vztahu s firmou a odhalování inovačních příležitostí. Expertovou úlohou je pomoci vedení firmy naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Převažující způsoby spolupráce jsou koučink a facilitativní mentorink.

Program PLATINN je rozdělen do základních čtyř služeb

Služba Business Development

Společně se soustředíme zejména na strategické řízení a rozvoj obchodu. Co řešíme nejčastěji? Jak zvýšit prodej. Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky.

Služba Cooperation

Zaměřujeme se na vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Usnadňujeme vám prodej technologie, produktů nebo služeb.

Služba Organisation

Pomáháme nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat produktivitu. Cílem je optimalizovat využívání zdrojů, jak lidských tak výrobních.

Služba Financing

Vypracujeme strategii financování, zprostředkujeme přístup k síti investorů, poradíme se získáním veřejných zdrojů.

Program PLATINN je rozdělen do dvou fází

1. Fáze 1 je pro firmu vždy zdarma a může trvat maximálně 40 hodin spolupráce s Expertem. Do této fáze smí jedna firma vstoupit pouze jednou.
2. Fáze 2 je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou a může trvat maximálně 80 hodin. Do této fáze lze vstupovat opakovaně vždy, když má firma v plánu realizovat nový změnový projekt.

Hodinová sazba Experta je stanovena ve všech službách na 1500 korun za hodinu bez DPH.